Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu hürriyetleri ve kamusal alan ilişkisi açısından insan haklarının algılanması ve basının rolü

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan dün olduğu gibi, bugün de geçmişini tarihin ve bilimin derinliklerinde aramaya devam etmektedir. Bugün artık insanın kökeninin, hücre ve moleküllerinin ana yapısının diğer yaratıklarla aynı olduğu buna karşın; insanın DNA ve gen yapılarının farklı olduğu evrim teorisi geçersiz kılınarak tamamen kesinlik kazandı. Bilimin hızla ilerlediği çağımızda, elde edilen yepyeni bulgulara dayanarak; insan beynindeki algılama süreçlerinin yeniden analizi ve onun birey ve çevre ilişkisinde kavram ve varlıkları nasıl algıladığının araştırılması gerekiyor. Bu bağlamda kamu hürriyetlerinin, birey ve toplum boyutunun örtüştürülebilmesi, yine bireyin kamusal bilinç düzeyine dayandırıldığından; insan hakları da bütün insanları ve basını ve kitle iletişimini elinde tutan kurumlarıyla devletleri doğrudan ilgilendiriyor. Dünya kamu oyunun birlikte yönetimi onaylaması ve ortak kanaat oluşturulabilmesi için genel olarak kavramların doğru ve ortak algılanması gerekiyor. Bu çalışma, bireysel davranışlarla kamusal bilincin örtüştürülmesinde basının rolünü; insan hak ve özgürlüklerinin algılanmasından kaynaklanan davranış örüntülerine bağlıyor, kişilik oluşum süreçlerinin sosyalleşme süreciyle ilişkisini öne sürüyor ve insan haklarını bu paradigmadan irdeliyor.

Özet İngilizce :

In our century mankind goes on his search for his past deep through the history and science like he did before. Nowadays, it has become absolutely certain that, despite the origin and main structure of human cells and molecules are the same with other creatures, the DNA and genetic structures of humans are different than others by invalidating the evaluation theory. In the century in which the science makes very fast progresses, leaning on the findings attained, it has become necessary to re-analyze the perceptional processes in human mind and to investigate what he perceives from concepts and objects in the relation of individual and environment. Therefore, matching the social and personal dimensions of public rights is based on the perception of the individual with his level of public consciousness. Human rights concern every individual and the governments having the charge of the press and associations of the mass media directly at the same level. For this reason, in order to make the world public opinion agree terms in collective administration correct and common perception of general concepts is required. This article relates the role of the press in matching the individual and behaviours with public consciousness to the behaviour types resulting from the perception form of human rights and claims that there is a relationship between the personality formation and socialization periods and examines human rights by means of this paradigm.

Paylaş :
Benzer Makaleler

Dr. Suavi Tuncay

  • Kamu hürriyetleri ve kamusal alan ilişkisi açısından insan haklarının algılanması ve basının rolü şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? Toplumsal bir çürümeye doğru gidiş içinde çıkar saiki en ön sıralarda.. Değerler yitirilmiş Siyasal sosyal ve kültürel yozlaşma ülkemizi belirsizliğe doğru götürüyor. Yeniden yükseliş gerekli..
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :