Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalıte yönetımı uygulamasında çevresel faktörlerın etkısı: türk imalat sanayinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bugünün rekabet piyasasında kalite önemli bir faktör olduğu için kalite yönetimine artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu ilginin nedeni, mal ve hizmetlere talebin artmasıdır. Böylece, hükümetler ülkelerindeki firmaları kalite yönetimini uygulamaya teşvik ederler. Ancak, uygulamayı geciktiren birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kalite yönetim uygulaması ile çevresel (dış) faktörler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve kalite yönetim uygulamasını etkileyen çevresel faktörleri belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayınladığı en büyük 500 sanayi işletmesi listesine giren 56 imalat işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde kullanılan Çok Değişkenli Kovaryans Analiz (MANCOVA) sonuçları, kalite yönetim uygulamasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerin hükümet politika ve kanunları ile yönetim bilgisinin olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

There is a growing interest in quality management since quality an important factor in today’s competitive markets. The main reason for this growing interest is the increasing demand for products and services. Therefore, many governments stimulate the implementation of quality management practice in the companies in their country. However, there are many factors that might be a reason to delay the implementation. The objectives of this study are to explore relationships between quality management practice and environmental (external) factors and to determine which factors influence quality management practice. Data used in this study were collected by using a mailed questionnaire from 56 manufacturing firms drawn the top 500 companies listed in the Istanbul Chamber of Industry. Multivariate Covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. The MANCOVA results show that the quality management practice is positively related to government legislation and managerial knowledge

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :