Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kahramanmaraş tekstil işletmelerinde koşulsallık yaklaşımına göre ihracat performansı analizi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Dumlupınar Üniversitesi2
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ihracat performansı araştırmaları literatürüne değinilmiş, ihracat performansı olgusu, Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler örneği üzerinden açıklanmıştır. Koşulsallık yaklaşımına göre, girişimci ve girişimci olmayan firmaların ihracat performansları ile işletmelerin faaliyette bulunduğu dış çevre, kullandıkları ihracat kanalı, stratejik yönelimleri ve bu verilerden elde edilen “toplam uyumluluk” verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Girişimci olmayan firmaların ihracat performansı tatmin düzeyi ile stratejik yönelim, dış çevre, dağıtım kanal yapısı verilerinden oluşturulan toplam uyumluluk arasında ilişki olduğunu açıklayan hipotez kabul edilmiştir. Sonuçlar, literatürdeki geleneksel yaklaşımın bulgularıyla çelişmektedir. Bunun nedeni, geleneksel yaklaşımın, girişimci firmaların her koşulda girişimci yönelimli olmayan firmalardan daha yüksek ihracat performansı göstereceklerini varsaymasıdır.

Özet İngilizce :

This study explains the fact of export performance discussed in the literature of export performance research over the case of companies acting in the textile sector in Kahramanmaraş. According to contingency based approach examines the relationship between export performances of these two kinds of firms and their external environment, export channels, strategic orientations and total fit obtained through these data. According to the research findings, the hypothesis stating that conservative firms have a significant relationship between their level of export performance satisfaction and total fit obtained through their strategic orientation, external environment, and structure of distribution channel is accepted. Result contradicts with the traditional approach in the literature. And the reason behind this is the fact that the traditional approach is constituted by the research findings showing that entrepreneurial firms have always higher performance compared to conservative ones.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :