Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, işbirlikli öğrenme tekniklerinden Jigsaw tekniği ile ilgili Türkiye’de 2005-2012 yılları arasında yapılmış deneysel çalışmaların sistematik bir incelemesi ile bunun öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda “Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi nedir?” sorusu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 37 (25 makale, 12 tez) adet çalışmaya ulaşılmış ancak özellikle öntest-sontest uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan araştırmalardan 11 (6 makale, 5 tez)’i araştırma için seçilmiştir. Bu çalışmada, akademik başarıya ilişkin puanları içeren çalışmalar rastgele etkiler modeliyle analiz edilmiş ve etki büyüklüğü değerinin (ES=1,1971) Cohen’in (1992) sınıflamasına göre geniş aralıkta olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda Jigsaw tekniği ile yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, kalıcılık ve tutum puanları üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This research aimed to make a systematic review of the experimental studies related to Jigsaw technique, one of cooperative learning techniques, conducted in the years of 2005-2012 in Turkey and to determine the effect of Jigsaw technique on students’ academic achievements, retention and attitudes. In this context it was tried to answer the question of “What’s the effect of Jigsaw technique on students’ academic success?”. Among 37 studies (25 articles, 12 theses) searched, 11 ones (6 articles, 5 dissertation) in which pretest-posttest method was applied and comparisons between groups were made were selected in particular. Those studies incorporated into meta-analysis and including academic achievement scores were analyzed with random effects model and it was identified that the calculated value had large effect size (ES = 1.1971) according to Cohen’s (1992) classification. In conclusion, it was found that using Jigsaw technique in learning environments was effective on students’ academic success, retention and attitude scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :