Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm hukuk felsefesinde ‘hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devleti’nin metodolojik referansları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Hukukî keyfiliği önlemede, yetki paylaşımını sağlamada ve kanunların oluşumundan önce ve oluşumu sırasında gözetilmesi gerekenleri tespit etmede hukuka yol gösteren “hukuk devleti” ve “hukukun üstünlüğü” terimleri son zamanlarda yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Terimleşmesi yeni olan bu kavramların düşünsel boyutu eski dönemlere kadar götürülmektedir. Hukuk bilimine önemli katkılarda bulunan İslam hukuk metodolojisinde de bu konular örtülü bir biçimde ele alınmıştır. Bilimsel içtihatların meşruiyetini onaylayıcı bir rol üstlenen İslam hukuk metodolojisinin tartışma konuları İslam hukuk metodolojisinin hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk devletini hedeflediğini göstermektedir. Bu makalede, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anlam alanı, özellikleri, gelişim seyri ve İslam hukuk metodolojisinde bu ilkelerin izdüşümleri tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In recent times, the concepts of “the rule of law” and “supremacy of law” which set criterion for law in order both to obstruct legal prejudices and to provide privilege-sharing as well as to set prerequisities to be followed before and during laying down laws. With respect to their cognitive dimension, these concepts just conceptualized can be traced back to ancient eras. These subjects in Islamic jurisprudence, which provide salient contributions to the science of law, have been covertly evaluated. Islamic jurisprudence’s argumantative subject matters, which approve of the justification of legal doctrines, reveal that Islamic jurisprudence aims at the rule of law based on supremacy of law. In this article, both the scope, features, and developmental process of concepts of the rule of law and supremacy of law, and the regressive projection of these principles in Islamic jurisprudence will be evalua

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :