Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm düşünce tarihinde yönetimi meşrulaştirma çabalarina örnek olarak el-ferrâ’nin ahkâmu’ssultâniyye modeli

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

İslam Düşünce Tarihinde yönetimin meşruiyeti konusu önemli bir konudur. Bu açıdan İslam Tarihine bakıldığında ilk dört halifenin devletin başına geçiş usulleri ile hilafetin saltanata dönüştürülmesinden sonraki süreçte yöneticilerin yönetim meşruiyetlerini mevcudiyetlerinden aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle her bir devlet başkanının başa geçiş şekli, hukukî bir form ve ilke olarak kabul edilmiştir. Geçmiş halîfelerin başa geçiş şekilleri hukukî bir form ve daha sonra seçilecek devlet başkanlarının bağlı kalacakları kanunî müeyyide olarak benimsenince, İslâm Siyâset Düşüncesi ve İslâm İdâre Hukuku konusunda görüş ve hüküm beyan eden kitaplarda da bunun etkisi görülmeye başlandı. Bu nedenle İslâmî İlimlerin farklı dallarına ait eserlerde “mevcudiyetin meşruiyeti” ifadesini doğrulayıcı bir yapılanmaya gidilmiştir. İşte bu durumu en güzel biçimde gösterecek örneklerden biri olarak el-Ferrâ’nın “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye” adlı eserini görmekteyiz. el-Ferrâ söz konusu eserde savunduğu görüşlerinde ve çerçevesini çizdiği hilâfet modelinde tipik bir meşrulaştırma örneği göstermektedir. Bu makalemizde el-Ferrâ’nın söz konusu eserde ortaya koyduğu yönetim modelini meşruiyet açısından inceleyeceğiz.

Özet İngilizce :

The legitimacy of the administration a important issue at history of Islamic. During the  first  four  caliphs  election  ways  are  different  than  after  the  next  period  at  history of  Islam.  Caliphate  was  Sultanate.  Thus  each  state  for  themselves  created  a  form  of legal. Later the effect of this is apparent at Islamic political thought and books of Islam administrative law. Therefore “the legitimacy of the existance” is confirmed by the works belong to different branches of Islamic sciences. The best example of this is “al-Ahkâm al-Sultâniyya” of al-Farrâ. At this the work al-Farrâ revealed example of a model of the Caliphate. In this article, I will investigate work of the author an administration model in terms of legimacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :