Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm ceza hukukunda meşrû müdâfaa

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bütün hukuk sistemlerinde, can, mal ve ırz güvenliği insanların temel ve vazgeçilmez hakları arasında yer almaktadır. İlke olarak bir ülkede yaşayan vatandaşların can, ırz ve mal güvenliklerini devletin sağlaması öngörülmekle birlikte bazen bu koruma görevi, hukuk tarafından söz konusu hakların sahiplerine de tanınmıştır ki buna meşru müdâfaa denir. Bütün hukuk sistemleri tarafından hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen meşru müdâfaa, kişinin gerek kendisinin gerekse başkasının canına, ırzına ve malına yönelik mevcut yahut gerçekleşmesi muhakkak olan hukuka aykırı bir saldırıyı savmak için yaptığı zorunlu ve ölçülü savunmadır. Meşru müdâfaa yapanın cezalandırılmaması için gerek İslâm Hukukunda gerek modern hukukta benzer şartlar ileri sürülmüştür. İslâm hukukunda meşru müdâfaa, bazen zorunlu (vacip), bazen saldırıya maruz bırakılanın isteğine bırakılan bir haktır.

Özet İngilizce :

In all law systems, the safety of property, one’s own life and chastity are among the indispensable and fundamental rights of human beings. In principle although it is foreseen that the safety of these rights is under the supervision of the government, this safety right can also be given to the people themselves, which is known as legitimate defense. Accepted as a convenient way of legal safety, legitimate defense is the necessary and moderate defense right of a person against any aggression -which is present or will probably be present in the future - toward him (her) or another one’s property, life or chastity. In order not to punish the one who makes legitimate defense, there are similar conditions both in Islamic and modern law. In Islamic penal law, legitimate defense is sometimes obligatory and sometimes left to the wish of the one obsessed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :