Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme karlılığında maddi olmayan duran varlıkların önemi ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde başarı ve karlılığı etkileyen faktörlere baktığımızda, finansal açıdan nasıl ölçülmesi gerektiği, günümüzde farklı bir hal almıştır. Günümüzde geleneksel olarak kullanılan finansal değerler üzerinde değil de bunları etkileyen faktörler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu faktörler çoğunlukla maddi olmayan duran varlık adlandırılan haklar, şerefiye gibi değerlerin işletme değerini ve karlılığını yükselten varlıklardır. Bu çalışmada Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından da ele alınarak, halka kapalı iki turizm işletmesinin değerleri kullanılmış ve karlılık ile bunu etkileyen faktörler aralarındaki ilişki bulunmaya çalışılmıştır. Kar ile müşteri memnuniyeti, oda satış fiyatı, yöneticilerin eğitim düzeyi arasında doğru bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle işletme değerini ve karlılığını sadece satış fiyatı ve maliyet verileri değil işletmenin piyasadaki güvenirliği, memnuniyeti, tanınırlığı, araştırma ve geliştirmeye yaptığı harcamalar ve personele verilen eğitimler ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

When we look at the success and the factors of business, in a different way, it can be seen the focuses on the financial values and the factors affected. Those factors usually occur as intangible assets tights tax that make to rise business assets and profitability. In the concept of IAS and TAS, the effective factors of profitability evaluated, in case of two special tourism business. A linear correlation, obtained between profitability and customer satisfaction, room selling price, and educational level of managers. In other words, the value of business depend on not only selling price and cost data but also the trusty, knowledge of satisfaction level, the investments and development education status given personal.

Anahtar kelimeler :

IAS ,

TAS ,

Profit ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :