Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam hukukunda çevre- mülkiyet ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönemde dünyanın maruz kaldığı en büyük tehlikelerin başında çevre kirliliği ve çevreye ait kaynakların aşırı kullanımı problemi gelmektedir. Özellikle nüfus artışına paralel olarak bireyler mülkiyet hakkına dayanarak ortak kullanım alanlarının kirlenmesine, kalitesinin düşmesine ve hatta deniz, hava ve su gibi bütün insanlığı ilgilendiren müşterek alanların yok olmasına neden olabilecek uygulamalara devam etmektedirler. Kuşkusuz söz konusu bu problemin sebeplerinden birisi de mülkiyet hakkıdır. Bu manada bireyler mülkiyet hakkına dayanarak bu müşterek alanlarda nereye kadar tasarruf hakkına sahiptirler veya bu hakkın kullanılması sebebiyle çevrenin zarar görmesi durumunda mülkiyet hakkının sınırlandırılması söz konusu olabilir mi? Bu çalışma, çevre-mülkiyet ilişkisine dair İslam hukuku perspektifinden yeni bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir

Özet İngilizce :

The environmental pollution and excessive use of the resources threat our world seriously can be considered as a great dangerous. Especially with parallel to the increase of population, the areas like sea, air and water which are under the common usage of human being became more polluted and the quality of these areas decreases continuously. The range of this pollution is not restricted only with land, it includes the air, the seas and fresh water resources too. One of the reason of this problem stems from property rights. Under the pretext of property rights people continually exploits this common areas. The main question is this, to which extend people will exploit these areas and when this usage harms environment, can be a restriction brought to the content of property rights? In this article, with perspective of Islamic Law, the relation of environment and property rights will be examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :