Doğrudan Yabancı Yatırımlardaki Gelişmeler Ve Bu Yatırımlar İçin Belirleyici Unsurlar: Türkiye Bulguları

1980 sonrası dönemde dünya ekonomisinde daha da hızlanan, ekonomik dönüşüm ve bütünleşme süreci ile doğrudan yabancı sermaye büyük önem kazanmıştır. Bugün gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özendirme konusunda, kendi koşullarına uygun politikalar uygulama çabasına girmişlerdir.Bu çalışmada; ilk olarak bütünleşme süreci ile birlikte artan doğrudan yabancı sermayenin dünya ekonomisi ve Türkiye açısından önemi incelenmiş. İkinci olarak doğrudan yabancı sermaye girişini etkileyen unsurlara ilişkin literatür kısaca özetlenmiş ve son olarak bu unsurların Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye üzerindeki etkileri, regresyon modeli ile test edilmiştir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlardaki Gelişmeler Ve Bu Yatırımlar İçin Belirleyici Unsurlar: Türkiye Bulguları

After the process of economical transformation and integration that has accelerated during post 1980’s term in the world’s economy, foreign direct investments have gained great importance. Today all developed and developing countries are making efforts in line with their policies about attracting foreign direct investments. In this study, primarily, the importance of increasing foreign direct capital investments with the integration process is elaborated. Secondarily, literature about the factors that are affecting the foreign direct capital inflow is briefly summarised and lastly, the implications of these factors on foreign direct investments are tested via a regression model.

Kaynakça

AGARWAL, J. P., (1980), “Determinants of Foreign Direct Investment”, Weltwirtschaftliches Archiv, No. 4, 116, pp. 739-73

AGIOMIRGIARAKIS G., D. Asteriou ve K. Papathoma (2006), “The Determinants Of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study For The Oecd Countries”, City University, Department of Economics, Discussion Paper Series, No 03/06, London

AKÇAOĞLU, E. ( 2002), Yeni Dönemde Türkiye Ekonomisi, Türk EximbankBülteni, No.23, Temmuz 2002, s.16-18.

BARRELL, R., and Pain, N., (1998), “Real Exchange Rates, Agglomerations, And Irreversibilities: Macroeconomic Policy and FDI in EMU”, Oxford Review of Economic Policy, 14, No. 3, pp. 152-167

BEVAN, A. A. ve S. Estrin, (2000), “The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies”, Williams Davidson Insitute Working Paper 342, October 2000

CANDEMİR, A. (2006), Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörler: Bir Uygulama, Yased Yayınları, Yayın No 2006- 12/53

CHENG, L. K., and Zhao, H.(1995), “Geographical Patterns of Foreign Direct Investment in China: Location, Factor Endowments, and Policy Incentives”, Department of Economics, Hong-Kong University of Science and Technology, February

CHENG, L. K., and Kwan, Y. K. (1999), FDI Stock and Its Determinants, (Ed.) Edward Elgar, Foreign Direct Investment and Economic Growth in China, Chapter 3. Cheltenham, pp. 42-56

CHENG, L. K., and Kwan, Y. K (2000), “What Are the Determinants of the Location of FDI? The Chinese Experience”, Journal of International Economics, 51, pp. 379-400

DE MELLO, L. R. (1997), “Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selectivity Survey”, University of Kent, Working Papers Series, UK, pp. 1-46.

ERDAL , F. ve Tatoğlu, E. (2002), “Locational Determinants Of Foreign Direct Investment in An Emerging Market Economy: Evidence From Turkey”, Multinational Business Review, Vol.10, No.1,

Kazgan, G., (2000), Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,İstanbul,

KUMRAL, N. ( 2001), “Doğrudan Dış Yatırımlar ve Bölgesel Kalkınma: Ege Bölgesi İmalat Sanayi Örneği”, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:2, İzmir

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2007), Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 yılı Raporu, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Haziran 2007, www.hazine.gov.tr

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2007 yılı Raporu, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Haziran 2008, www.hazine.gov.tr

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Temmuz 2008, www.hazine.gov.tr

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülten Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ağustos 2008, www.hazine.gov.tr

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ekim 2008, www.hazine.gov.tr

HEAD, C. K., Ries, J. C.,(1996), “Inter-city Competition for Foreign Investment: Static and Dynamic Effects of China’s Incentive Areas”, Journal of Urban Economics, 40, pp. 38-60

MAINARDI, S. (1992), “Foreign Direct Investment in Latin America and Southeast Asia: Relevance of Macroeconomic and Policy-Related Factors”, Giornale delgi Economisti, No. 5-8, 51 (NS), pp. 259-79

MORRISSEY, O., and Rai, Y. (1995), “The GATT Agreement on Trade- Related Investment and Their Relationship with Transactional Corporations”, Journal of Development Studies, 31, pp. 702-24

MUNDELL, R. A. (1957), “International Trade and Factor Mobility”, American Economic Review, 47, pp. 321-35

OBWONA, M. B. ( 2001), “Determinants of FDI and Their Impact on Economic Growth in Uganda”, African Development Review, Volume 13, Number 1, June 2001, pp:46-81

SINGH, H. and Kwang W. Jun (1995). “Some New Evidence on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries.” World Bank Policy Research Working Paper No. 1531. Washington, D.C.: World Bank.

SUSAM, N., OKTAYER, N. ve Çak, M. (2008) Yatırım Kararlarının Belirlenmesinde Yayınları;100 Faktörlerin Önemi, ISMMMO

UNCTAD (2007),“World Investment Prospects Survey, 2007-2009”, United Nations, New York and Geneva 2007, www.unctad.org

UNCTAD (2007), Internatioanl Briefs 2007, www.unctad.org

UNCTAD (2007), World Investment Report 2006, www.unctad.org

UNCTAD (2008), World Investment Report 2008, www.unctad.org

UNCTAD (2008), FDI Surged to Record Levels in 2007, Internatioanl Briefs, Number 1, 2008, www.unctad.org

UNCTAD (2008), INWARD FDI PERFORMANCE INDEX - Results for 2004- 2006, www.unctad.org

UNCTAD (2008), INWARD FDI POTENTIAL INDEX - Results for 2003- 2005, www.unctad.org

UYGUR, E. (2005), “Doğrudan Yabancı Yatırım Beklerken”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, Ed. Haluk Erlat, Ankara 2005

YASED (2008), “Recent Trends in Ineternational Direct Investments and An Evaluation of 2007 in The World And in Turkey”, International Direct Investment Report, March 2008,

YASED (2008), “As of First Quarter of 2008, International Direct Investment Flows to Turkey Added up to USD 4.4 Billion”, International Direct Investment Report, May 2008,

YILMAZ, K. (2007), “Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi’ne Doğru”, Koç Üniversitesi, Ocak 2007

WANG, Z., Q., and Swain, N., J. (1995), “The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Evidence from Hungary and China”, Weltwirtschaftliches Archiv, 131, pp. 359-82

WHEELER, D. and Mody, A. (1992). “International Investment Location Decisions, the Case of US firms.” Journal of International Economics, Vol. 33, No. 1/2. pp 57-76.