Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet ortamınındaki türkçenin genel durumu

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe tarih sahnesine çıktığı andan itibaren çeşitli sebepler neticesinde birçok dili etkilemiş ve aynı şekilde birçok dilden de etkilenmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için yakın tarihimize bakmamız yeterli olacaktır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Arapça ve Farsça etkisi altında kalan Türkçe, Tanzimat'la birlikte Batılı dillerin etkisinde kalmıştır. Günümüzde bu Batılı dillerden en etkili olanı ise İngilizcedir. Son dönemlerde İngilizceden Türkçeye hızlı bir şekilde kelime akışı yaşandığını görmekteyiz. Bu akışı kolaylaştıran ve hızlandıran en büyük etken ise genel ağ (internet) ortamıdır. Bilgi paylaşımını hızlandıran ve kolaylaştıran internet, yine özellikle İngilizceden diğer dillere kelime akışını hızlandıran bir ortam olmuştur. Internet tutkunları, özellikle gençler, msn ve çet (chat) programlarındaki yazışmalarında yeni bir dil ortaya çıkardı. Bu dilin muhtevasını kısaltmalar ve birtakım ifadeler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gençlerin ortaya çıkardığı bu dilin Türkçe üzerine etkilerini irdelemektir. Çalışmanın sonucunda Türkçenin ilerisi için ciddi bir dil yozlaşması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

For a variety of reasons, Turkish language has both effected many languages and likewise it has been affected by them since it appeared on the stage of history. In order to understand this better, it would e enough to have a look at our recent history. Turkish, which remained under the influence of Arabic and Persian during the Seljuk and Ottoman periods, stayed under the influence of Western languages with the Administrative Reforms. Today, the most effective of these Western languages is English.Recently, we have been experiencing a rapid word flow from English to Turkish. What facilitates and quickens this flow is mostly the Internet environment. The Internet, which facilitates and quickens information sharing, is also an environment that accelerates word flow from English to other languages. The Internet fans, especially young people, have created a new language in their correspondences in msn and chat programs. The content of this language consists of abbreviations and some kind of expressions. The aim of this study is to investigate the effect of this language, created by the youth, on Turkish.As a result of the study, it has been concluded that Turkish is in danger of a serious corruption of language for the future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :