Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan ve çevre konusunun kavram haritalariyla öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarisina etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakülkesi, OFMAE Bölümü1, Dok. Öğr. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; kavram haritalarıyla yapılan fen ve teknoloji dersi eğitiminin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine geleneksel yöntemlere kıyasla ne kadar etkili olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubu olarak, 2009-2010 öğretim yılında Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan ve başarı düzeyleri birbirine denk olan iki 7. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Geleneksel öğretim metodu ile öğretim yapılan bir sınıf, kontrol grubu ve kavram haritalarıyla öğretim yapılan diğer bir sınıf da deneysel grup olarak belirlenmiştir. “İnsan ve Çevre” konusu Başarı Testi, her iki gruba farklı iki öğretimin etkisini karşılaştırmak için, ön test ve 2 haftalık bir öğretim sonunda da son-test olarak uygulanmış olup çalışma 4 hafta sürmüştür. Uygulamalar, araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Elde edilen sayısal veriler, SPSS-16’da değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın farkına dair ilişkisiz değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ‘İnsan ve Çevre’ konusunda kavram haritalarıyla yapılan öğretimin geleneksel öğretime göre öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is searching how much the concept map science and technology teaching affects the students’ study when it is compared with the teacher-centered method. Two 7 grades students, whose success levels are equal, from a primary education school in Karayazı country of Erzurum are chosen as a study group. A class with the traditional teaching method is determined as a control group and another class with concept, map teaching method is determined as an experimental group. The achievement test of the human and environment subjects is carried out as a pre- test and post-test (after a four-week teaching) in order to compare the effects of the two teaching methods. This study went on for four weeks. The practices are performed by the researchers. The numeric data which are taken are evaluated in SPSS-16. In the statistics evaluation, a t-test is used for unconnected variable.The results are evaluated with 0.05 stage. As a result, it is obvious that teaching the human and environment subjects with the concept map method is more effective than teaching it with the traditional teaching method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :