Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan hakları bağlamında hilfü’l-füdûl’un bir sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Demokratik toplumların vazgeçilmez bir aracı olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşları insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi adına önemli işlevleri olan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının yapıları ve ortaya çıkışları aslında bir halkla ilişkiler sürecidir. Bunların oluşum sebebi herhangi bir problem hakkında ya da ihmal edilen bir konuda bireylerin oluşturdukları bir kuruluş dahilinde belirli hedef kitleleri ya da kamuoyunu harekete geçirmek üzere planlı ve sürekli çalışmalar yapmaktır. Temelde günümüz sivil toplum kuruluşlarıyla benzerlik arzeden hilfü'l-füdûl organizasyonu sivil bir yapılanma olarak temel insan hak ve hürriyetini savunma adına İslam'ın gelmesinden önce Mekke'nin duyarlı insanları tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. Hz. Peygamber (s.a.s) ilk olarak nübüvvetten önce bu organizasyona katılmıştır. Peygamberlikle görevlendirildikten sonraki süreçte bu organizasyonu takdir ettiğini ve tekrar böyle heyetlere katılabileceğini ifade etmiştir. Netice itibariyle toplumda ihtiyaç hissedildiği zaman bu tür organizelerin gerçekleştirilip hayata geçirilmesi mümkündür.

Özet İngilizce :

Democratic societies are accepted as an indispensable tool, the development of non-governmental organizations, human rights and freedoms in the name of the institutions that have important functions. Non-Governmental Organizations the emergence of structures is actually a public relations process. Them about any problem or reason for the formation of a neglected issue within an organization formed of individuals or specific target groups to mobilize public opinion to make a planned and ongoing studies. Basically, similar to today's civil society organization with exceptional hilfü'l-füdûl as a civilian building before the arrival of Islam in the name of defending the basic human rights and freedom is an institution created by people sensitive of Mecca. The Prophet (pbuh) first joined this organization before prophethood. Appreciation of this organization and repeat the process after having been assigned prophethood such delegations stated that they could join. Implementation is carried out in organized this kind of felt need in the community when possible.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :