Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan-çevre ilişkisi ve türkiye’de 1980 sonrası sağ siyasetin çevreye ilişkin yaklaşımı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, Bartın Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Yeryüzünde yaşamın ve insanlığın geleceği konusunda ileri sürülen kaygıların yaygınlaşmasıyla çevre sorunlarına bakış daha da önem kazanmıştır. Çevre sorunlarının kapsamı ve yoğunluğu artıkça ekonomik, toplumsal, hukuksal ve siyasal ilgi de artmakta ve çözüm arayışları derinleşmektedir. Günümüzde Hükümetler çevreyle ilgili örgütlenmesini yeniden ele almakta, çevre konusunda daha fazla bilimsel yayınlar yapılmakta ve çevreyi korumak amacıyla gönüllü grupların sayıları artmaktadır. Bu bağlamda Siyasi Partiler de programlarında çevreye özel bir yer vermektedirler.

Özet İngilizce :

Environmental issues come into prominence with the increasing anxieties about the future of people and the live on the earth. While environmental issue's scope and density are ascending, meanwhile economic, social, legal and Political concerns increase accordingly. Present day governments reconsider their environmental organizations, number of academic studies on the subject of environment and the number of volunteer communities also have an upward movement. In that respect, Political Parties give special place to the environment within their programmes as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :