Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiliz idaresinden sonra adada kurulan kıbrıs cumhuriyeti

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi MeslekYüksek Okulu 1, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü2
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

1571'de Türk idaresine alınan Kıbrıs, 1878'de İngiliz hâkimiyetine geçmiş, Lozan Antlaşması'nda Kıbrıs tamamen İngilizlere bırakılınca, adada sancılı bir süreç başlamıştır. Çünkü adadaki Rumlar, sürekli tedhiş hareketlerine devam ediyor, adayı Yunanistan'a ilhak etmek istiyorlardı. Türkiye adada yaşanan sorunu uluslararası barış ortamında çözmeye çalışmıştır. Yunanistan ve İngiltere ile 1959 yılında görüşmelere başlamış ve sonuçta Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs'ta iki milletten teşekkül eden bir devlet kurulması kararı alınmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 Anayasası'na göre adada Türkler ve Rumlar eşit bir şekilde temsil edilecekti. 1960-1963 yılları arası yaşayan Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde dahi, Rumlar asıl niyetlerinden vazgeçmemişler ve adanın Türk halkına çok büyük kanlı eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bu durum iki milletten teşekkül eden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de sonu olmuş ve yerine resmi olmayan Rum yönetimi Kıbrıs adına kararlar almaya başlamıştır. Kıbrıs Türkleri ve Türkiye bu meseleleri barış yoluyla halletmeye çalışmışsa da bunun imkânsız olduğunu görmüştür, neticede 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleşmiştir.

Özet İngilizce :

Cyprus taken under Turkish administration in 1571 passed British ascendance in 1878 and when it was left to British completely in Treaty of Lausanne, a problematic period was begun in the island. Because, the Cypriot Greeks in the island were going on the terrorizing activities and they wanted to annex the island to Greece. Turkey tried to solve the problem lived in the island in international peace atmosphere. Turkey began to negotiations with Greece and England in 1959 and as a result, the decision was taken about founding a state consisting of two nations with Treaties of Zurich and London. According to 1960 Constitution of Cyprus Republic, the Turks and the Cypriot Greeks were represented equally in the island. Even in the period of Cyprus Republic lived between the years 1960-1963, the Cypriot Greeks did not give up their real intent and they performed terrific bloody actions to Turkish nation of the island. This situation arranged the end of Cyprus Republic consisting of the two nations, and in lieu of it, the Cypriot Greek administration which was unauthorized began to take decision in the name of Cyprus. Although The Cypriot Turks and Turkey tried to solve these problems by means of peace, they saw its being impossible and consequently, 1974 Cyprus Peace Operation came true .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :