Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ince memed i romanının üçgen arzu modeline göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Roman, modern zamanın kurmaca sanatıdır. Roman, yeni bir dünya yaratmaktır. Bu dünya, romancının muhayyilesine göre anlam kazanır. Romancının kurguladığı yapının başarısı, doğrudan anlatıcının dehasına bağlıdır. René Girard’ın üçgen arzu modeli, aslında roman karakterleri üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Buna göre romanda, arzulanan nesne, arzulayan özne ve arzunun dolayımlayıcısı (aracısı/médiateur) vardır. Bu üçlü ilişkiyi ifade eden uzamsal eğretileme bir üçgendir kuşkusuz. Yaşar Kemal, romanlarında gerçeklikle yetinmez. Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürür. İşlediği karakterleri abartarak anlattığı için simgeleşen ve arketipleşen bu kişiler, kurmaca yönü ağır basan epik yapıtlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İnce Memed, bir karakter romanı olarak da değerlendirilebilir. İnce Memed, dinamik bir karakter olarak roman kurgusu içinde bilinçlenir, olgunlaşır ve değişir. Bu çalışmada, İnce Memed romanını René Girard’ın üçgen arzu modeline göre incelemeye çalışacağız.

Özet İngilizce :

Novel is an artifical art of modern time. Novel is, creating a new world. This world gains importance according to imagination of the novelist. The success of novelist’s theoritichal work depends on teller’s inteligence. Rene Girard’s triangular desire model, in fact, is built on the novel’s characters. According to this, in the novel, there are desired object, subject who desirer and mediateur of desire. Yaşar Kemal, isnt satisfied with reality in his novels. He turns his experiences, observations in to the reality. The people who are to arkhetip and symbolized because of narrating the characters by exaggerations are seemed in the theoritichal influenced epik work. İn this situation, İnce Memed becomes concious, mature and changes as a dynamic characterin the novel. İn this work, we are going to try to examine İnce Memed according to Rene Girard’s triangular desire model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :