Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imâm suyûtî’nin ilm-i bâtın’a dâir bir risâlesi: el-bâhir fî hükmi’n-nebî bi’l bâtın ve’z-zâhir

Yazar kurumları :
Hakkari Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh gibi zâhirî ilimlerde isminden çokça zikrettirmiş; ancak tasavvufi alanda ismi pek duyulmamış olan Celâluddîn es-Suyûtî'nin Mûsâ (s)'ın Hızır (s)'la buluşmasını konu edinen hadîsten hareketle, Peygamberimiz (s.a.v.)'in ilm-i bâtınla da hükmettiğini ifâde eden 'el-Bâhir fî hükmi'n-Nebî bi'l-bâtın ve'z-zâhir' adlı Arapça yazma Risâlesi'nin tercümesidir. İmâm Suyûtî, önceki nebîlerin sadece bir ilme sahip olduklarını, Nebimiz (s)'in ise her iki ilme de sahip olduğunu ve hüküm verirken bâtınî ilme göre de hareket ettiğini bazı hadislere ve âlimlerin görüşlerine dayandırarak ispat etmeye çalışmaktadır. Çalışmanın başında İmâm Suyûtî hakkında bilgi verilmiş ve Risâle'nin içeriği hakkında da kısaca bilgi aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study has long been talked in observable sciences such as commentary, canon law and tradition but moving from the tradition telling the meeting between Moses and Hizir, this treatise is a translation of "el-Bahir fî hükmi'n-Nebî bi'l-bâtın ve'z-zâhir" by Celâluddîn es-Suyûtî whose name hasn't been emphasized in mystical terminoogy. Hodja Suyuti emphasizes that ex- prophets had only one knowledge but on the other hand he expresses that our prophet (Muhammed) had two kinds of knowledge and he tries to prove this on the basis of some opinions of some scholars that our prophet tried to make verdicts according to hidden knowledge too. In the beginning of the study information has been given about Hodja Suyuti and the concept of the treatise.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :