Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imf ve imf- türkiye ilişkilerine genel bir bakış

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Uluslararası Para Fonu (IMF)’in kuruluşu, amaçları, yapısı, IMF’e bağlı organlar ve finansman olanakları kısaca tanıtılarak, IMF’in söz konusu finansman olanaklarını hangi koşullar altında sağladığına ilişkin genel bilgiler ve buna yönelik eleştiriler dile getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra çalışmanın da ana konusunu oluşturan IMF-Türkiye ilişkileri öncelikle tarihi bir perspektif içerisinde genel olarak özetlendikten sonra, IMF ile yapılan ve halen güncelliğini koruyan son dönem stand-by Anlaşmaları ile Niyet Mektupları irdelenmiş, bunların Türkiye ekonomisine yansımaları ve IMF yetkililerinin değerlendirmelerine yer verilmiştir. Çalışmada, IMF ile yapılan stand-by anlaşmalarının temelinde Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlıklar ve kamu kesimi finansman gereksiniminin karşılanması amacının yattığı sonucuna varılmış ve IMF’den sürekli borçlanmanın önüne geçmenin öncelikle güçlü bir ekonomik performans ile, kararlı, sağlam, inançlı ve iyi bir yönetim anlayışından geçtiği vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, after introducing the foundation of IMF, its goals, its structure and the organs committed to IMF and financial possibilities, it is expressed how IMF supplies these financial possibilities mentioned and criticisms raised. In addition, after summarizing IMF-Turkey relations in general with a historical perspective constituting the topic of this study mainly, the current stand-by agreements and letter of intents have been examined. The effects of these stand-by agreements and letter of intents to the Turkish Economy and the evaluation of IMF authorities were examined. In this study, it is concluded that the main reasons of making stand-by agreements with IMF are instabilities of Turkish Economy and the public need of finance. To prevent the debt from IMF continuously, the country needs a strong economic performance with stable, strong belief and a good administration.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :