Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kaptan-ı derya İlkokulu1, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı  ilkokul  programında  yer  alan  ortak  temel  becerilerden  giri-şimcilik  becerisine  ilişkin  öğretmen  görüşlerinin  belirlenmesidir.  Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı İstanbul il ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini temsil edecek şekilde betimleyebilmesi amacıyla araştırmada küme örneklem yoluna gidilmiştir. Araştırmada 45 maddeden oluşan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Girişimcilik Becerisi Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma bulguların analizi sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin yeterli özgüvene sahip oldukları ve risk alma  eğiliminde  olduklarını  belirttikleri görülmüştür.  Buna  karşın,  öğrencilerin  karar verme ve risk alma konularındaki beceri düzeylerinin düşük olduğunu ifade ettikleri ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine of the common basic skills in the curriculum of elementary education the ability to entrepreneurship ideas of teachers. It is used survey model in this study. This research is conducted with elementary school teachers working in Istanbul. It is chosen cluster sampling survey for this study. It is developed and consisting of 45 item scale that name is “Teacher’s Entrepreneurship Skills Scale” for using of this study. According to the results of research, elementary teachers pointed out that student have enough self-confidence to take risks. On the other hand, they stated that students’ decision making and risk taking subjects are low level skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :