Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen bilgisi dersinde sorulan sınav sorularının bloom taksonomisine göre analizi (erzurum örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Atatürk Üniversitesi K. K. E.Fakültesi2
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Erzurum'da yedi farklı ilköğretim okulunda görev yapan 14 Fen ve Teknoloji öğretmeninin 2009–2010 eğitim öğretim yılında sınavlarda sordukları 1923 soru ve cevap incelenmiştir. Araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Öğretmenler esas branşları itibariyle 7'si fen bilgisi öğretmenliği, 5'i kimya öğretmenliği, 2'si de biyoloji öğretmenliği bölümü mezunudur. Öğretmenlerin sınav soruları ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar Bloom Taksonomisi'ne göre bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına göre sınıflandırılmış ve bilişsel gelişim seviyeleri belirlenmiştir. Sorulan sorular ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların yaklaşık %66'sının bilgi, %17'sinin kavrama, %14'ünün uygulama, %1,7'sinin analiz, %0,8'inin sentez ve % 0,5'inin değerlendirme seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin sınavlarında bilgi düzeyinde sorular sormayı tercih ettikleri, buna bağlı olarak öğrencilerin verdikleri yanıtların da genelde sorulan soruların düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, 1923 questions and answers prepared in the 2009-2010 period, asked by science and technology teachers working in seven different elementary schools in Erzurum, were collected. The research is appropriate for descriptive survey method. Seven of the teachers graduated from the science department, five of them graduated from the chemistry department and two of them graduated from the biology department. The level of the Teachers' exam questions and students 'exam questions answer is classified according to Bloom taxonomy (which included knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation). So students' cognitive development levels were determined. Approximately 66% of questions in the exam and the student's answer is knowledge level, 17% of them is comprehension, 14% of them is the application, 1.7% of them is analysis, 0.8% of them is synthesis and 0.5% of them is assessment, were determined. The data obtained showed that the teachers would prefer to ask questions at the level of knowledge so students' answers were generally found to be at the level of the questions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :