Cilt: 2 - Sayı : 2
Erzincan - Kemaliye (Eğin) Kültüründe Türk Halk Müziği
Sertan DEMİR,Türker EROĞLU

18 8

Öz Türkler’in Anadolu’daki ilk yerleştikleri merkezlerden birisi olan Kemaliye (Eğin), Türkler’den önce de önemli bir merkez olması sebebiyle kültürün her alanında önemli eserler verebilmiş ve merkeziyetçi açıdan kendini kanıtlamış bir bölgedir. Bu kültür ürünlerinden birisi olan müzik unsuru bu çalışmada incelenmiştir.Kemaliye (Eğin) Türk Halk Müziği içinde farklılığını kanıtlamış bir bölgedir. Özellikle, Ela Gözlü olarak tabir edilen uzun hava türleri, Anadolu’daki kültür çeşitliliğinin en küçük yerleşim merkezlerinde bile ne kadar rahatlıkla görülebileceğine en güzel örneklerdendir.
Anahtar Kelimeler: Kemaliye Halk Müziği, Müzik, Türkü, Usul, Kültür
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Sertan DEMİR,Türker EROĞLU