Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn haldun’a göre haberlere yalan karışma sebepleri ve bunları ortaya çıkarma metotları

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Haldun, Orta Çağ İslâm dünyasında tarih anlayışı, felsefesi ve metodolojisi konusunda önemli bir köşe taşı olarak kabul edilmektedir. Dahası o, bazı yazarlar tarafından tarih ilminde “öncesiz ve sonrasız” olarak tanımlanmaktadır. Nitekim İbn Haldun hakkında yapılan çalışmaların çokluğu bu ilimdeki derinliğini ortaya koyduğu gibi, onunla ilgili tartışmaların/araştırmaların daha devam edeceğini de göstermektedir. Onun tarih ile ilgili görüşlerini bütün boyutlarıyla bir makalede incelemek mümkün değildir. Bu sebeple çalışmamızda İbn Haldun’un geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesi konusundaki görüşleri ile ilgili tartışmalara girilmemiştir. Onun tarih anlayışı, tarih bilimine yaklaşımı, dolayısıyla bilimsel tarih yazımına katkıları irdelenmeye gayret edilmiştir. Bu bağlamda İbn Haldun’un haberlere yalan karışması sebepleri konusundaki görüşleri ile bu yalanların ortaya çıkarılması hakkında ileri sürmüş olduğu metotları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

İbn Khaldun is known as the corner stone at İslamic world from the perspective of historical understanding, philosophical ideas and the metodology of history. Besides, according to some aouthors, he is determined as the beforless and afterless at the field of history. And so, studies about Ibn Khaldun has shown his deepness and, on the other hand, it has been understood that discussions and studies about him would be kept. İt is not easy to evaluate all perspectives of his historical ideas in the an article. So, in this article philosophy of history as the philosophy of the past has not been introduced. İn this article his historical understanding, historical approach and contributions to the history have been evaluated. Hence, it has been tried to be determined, the ideas of Ibn Khaldun about the lies at the history and about how these lies could be explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :