Cihan TABAK

19 6

TEKNOLOJİ-GİTAR İLİŞKİSİ: MANYETİKLER ve EFEKTLER
Öz Müzikal enstrümanlar geçmişten günümüze dek çeşitlideğişimler göstermiştir. Çağın ve müzik anlayışının etkileri altında hemakustik hem de teknik olarak gelişmişlerdir. Gitarlar da diğer enstrümanlargibi bu değişim sürecinden geçmiştir. Yaşanan sosyolojik olaylar ve etkilerisonucu ortaya çıkan müzikler, büyük bir hızla bilinen teorik-pratik kurallarınyerine yenilerini eklemiştir. 19. yüzyıldan bu yana büyük değişimler gösterengitarlar sadece akustik olarak değil, çağın teknolojik gelişmelerine de kendi adapteetmiştir. Gitarın solo ve eşlik çalgısı olarak kullanıma sahip olması birçokmüzik türünde ön sıralarda yer almasını sağlamıştır. Bu nedenle; icra edilenmüzik türlerindeki ihtiyaçlara göre şekillenen gitar ailesi kendi içerisinde defarklılıklar göstermeye başlamıştır. 20. yüzyıl içerisinde bu farklılıklar vedeğişimler sadece gitar üzerinde değil, yanında ve gitara entegre olarakkullanılacak ve ona güç kazandıracak cihazların ve de yazılımların varolmasını, gelişmesini de sağlamıştır. Araştırmanın kapsamını; gitar üzerindekullanılan manyetikler ve efektler oluşturmaktadır. Buaraştırmanın amacı; gitarın sahip olduğu akustik tınıyı geliştiren, işleyen,aktarıma yardımcı olan bazı ekipmanların detaylı bir incelemesini yapmaktır. Bubağlamda konu ile ilgilenen müzisyen ve bireylerin bilgi dağarını genişlemesihedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, gitar, efekt, işlemci, manyetik
Keywords:

Kaynakça

Başaran, E. (1981). Ses frekans tekniği. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi

Durmaz, S. (2009). Müzik teknolojisi ve Audio Terimler Sözlüğü. İstanbul: Cinius Yayınları

Hindemith, P. (2007). Ses işçiliği. İstanbul: Norgunk Yayıncılık

Hosken, D. (2007). An introduction to music technology. USA: Routledge

Öcek, C. (2010). Elektrogitar efektleri ve Amplifikatörler. İstanbul: Pan Yayıncılık

Önen, U. (2012). Ses kayıt ve müzik teknolojileri. İstanbul: Çitlembik Yayınevi

Önen, U. ve Pasinlioğlu, T. (2011). Synthesizer teknolojileri ve programlama. İstanbul: Çitlembik Yayınevi

Zeren, A. (2010). Müzik fiziği. İstanbul: Pan Yayıncılık