Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. peygambae’i ahlakî açıdan zaaf içerisinde gösteren bir rivayetin mahiyeti ve bunun istismarının eleştirisi

Yazar kurumları :
Dicle Universitesi1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Hz.Peygamber’in, evli iken Zeynep’e aşık olduğu şeklindeki rivayet tefsir ve tarih kitaplarında yer almaktadır. Bununla birlikte, Hadis kaynaklarında bulunmamaktadır. Bu rivayet isnad nokta-i nazarından zayıf ve muhtemel olarak uydurmadır. Aynı şekilde metin açısından ise içinde pek çok çelişkiler mevcuttur. Hz.Peygamberi küçük düşürmeye çalışan bazı gruplar bu rivayeti muhtemelen H. II. asırda uydurmuşlardır. Bilahare bu rivayet, İslam kaynaklarına girmiştir. Birkaç alim hariç İslam bilginleri bu rivayeti Ahzab süresinin 37-40. ayetlerinin tefsirinde tenkid etmeden kullanmışlardır. Batılı Oryantalistler ve onların yerli takipçileri bu rivayeti istismar etmişler ve Hz.Peygamberi küçük düşürmeye çalışmışlarıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The narration about Muhammed Prophet fell in love with Zeynep while She was maried has occupied a place in interpretation (Tefsir) and History books, but not in Hadith resources. This narration is weak and probably fabricated from the point of view of isnad and also there are a lot of contradictions in it from the point of view of the text. Some groups who has been trying to make prophet Muhammed insignificant had probably fabricated this narration in 2nd century. After that it had entered the Islamic sources, Islamic Scholars -except a few scholars- has used this narration in order to interpret the Ahzab 37-40 verses without criticisim. The Western Orientalists and the native followers of them have exploited it, and they have tried to destroy prophet Muhammed’s popularity.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :