Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. âdem’in boyu ile ilgili rivâyetler üzerine

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

İslam  Dini’ne  göre  ilk  insan  ve  ilk  peygamber  Hz.  Âdem’dir.  Değişik  kaynaklarda yer alan rivayetlerde Hz. Âdem’in boyu ile ilgili farklı rakamlar zikredilmiştir. Özellikle Hadîs, Tefsir ve İslam Tarihi kaynaklarında Hz. Âdem’in altmış zira’, yani yaklaşık otuz beş - kırk metre boyunda olduğu belirtilir. (“Zira”, bölgeden bölgeye küçük farklar göstermekle birlikte dirsekten parmak uçlarına kadar olan ölçüyü ifade eden birimdir) Kanaatimizce rivayetlerde yer alan altmış zira’ ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği net değildir. Bu makale, söz konusu rivayetlerin bilimsel veriler ışığında tahlilini yapmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

According to Islam, the first human and the first prophet is Adam. Especially Hadith, Tafsir  and  İslamic  History  resources  are  include  various  narrations  about  his  height. Some of them indicate that Adam’s height is sixty dhira’a (The term of “dhira’a” refers to the lenght from elbow to fingertips, cubits) approximately thirthy five or forty meter. But in my opinion, it is not clear what is meant by this measure. The purpose of this article is to make analyse of the narrations which concerning the Adam’s height in the light of scientific data.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :