Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hüsün - kubuh tartişmalari ve islam hukukunun kökeni üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Hukukta köken ve kaynak sorunu hukuk felsefesinin en çok tartışılan konularından birisidir. Hukuki meşruiyetin dinamiklerinden sayılan bu tartışmalar aslında hukuk ekollerinin farklılıklarını belirginleştirici rol üstlenmektedir. İslam hukuk tarihinde de benzer tartışmalar yaşanmıştır. Hukukta köken ve kaynak konusu en belirgin olarak “hüsün” ve “kubuh” problemlerinin değerlendirilmesinde göze çarpmaktadır. Hüsün dünyada övgü, ahirette sevaba, kubuh da dünyada yergi ve ahirette cezaya vesile olan insan fiillerini ifade için kullanılan İslami kavramlardır. Hüsün ve kubuh tartışmalarının kaynak ve köken sorunuyla bağlantısının değerlendirildiği bu çalışmada Mu‘tezile, Eş’arî ve Mâturidilerin görüşleri ve dayanakları ele alınmaktadır. Mu‘tezile insan fiillerindeki hüsün ve kubhun akılla kavranabileceğini,

Özet İngilizce :

The issue of origin and source of law has been one of the most contentious phenomena in the philosophy of law. The discourses regarding this issue created a legitimacy for further studies as well as played a distinctive role in crystallizing the methodological differences of various schools of law. Similar debates also have taken place in Islamic jurisprudence throughout the history. This subject was prominently scrutinized within the framework of benevolence (Husn) and malevolence (Qubh) discourses. Benevolence and malevolence are the Islamic concepts used to describe deeds ensuring the peace and praise, deeds causing

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :