Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hotelling t2 kontrol grafiğinin boya üretim sürecine uygulanması üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Birbirleriyle ilişkili iki veya daha fazla kalite değişkenine sahip süreçlerde çok değişkenli kalite kontrol metotlarının yerine tek değişkenli metotları kullanmak süreçte bilgi kaybına neden olmaktadır. Çok değişkenli kalite kontrol metotlarının temeli sayılan Hotelling T2 kontrol grafiği bu bilgi kaybını telafi etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Hotelling T2 kontrol grafiği ve bireysel gözlemler için düzenlenen Hotelling T2 kontrol grafiği anlatılmıştır. Ayrıca söz konusu grafiğin bir kontrol dışı sinyali vermesi durumunda kontrol dışı sinyalinin nasıl tespit edilip yorumlanacağı da izah edilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise boya üretimi yapan bir firmada boyaların; viskozite, katı madde ve özgül ağırlık olmak üzere üç kalite değişkeni ele alınıp, Hotelling T2 kontrol grafiği ile bir kalite kontrol çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda söz konusu üç değişken için düzenlen Hotelling T2 kontrol grafiği sürecin 27 numaralı örnekte kontrol dışı sinyali verdiği gözlemlenmiş ve söz konusu sinyalin katı madde değişkeninden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Using multivariate quality control methods rather than univariate quality control methods leads to lose of information in a process which has two or more quality variables correlated with each other. Hotelling T2 control chart accepted as a basis of multivariate quality control methods is commonly used to compensate this lose of information. In this study, Hotelling T2 control chart and Hotelling T2 control chart for individual observations is explained. Also, when this chart gives an out-of-control signal, it is explained how to determine and interpret this signal. In the application part of the study, it has been conducted a multivariate quality control study in a paint factory in Erzurum. There are three major quality variables for the paint: Viscosity, solid particles and specific weight. By using these variables, a quality control study is carried out with Hotelling T2 control chart. Major findings show that the process gives an out-of-control signal for the 27th sample, which is thought it results from solid particles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :