Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hindistan tarihinde ve hint kültüründe müslüman türkler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

İmparatorlukları göz önüne alırsak, Anadolu ne kadar Türk ise, Bâbürlülerin sonuna kadar (1275/1858), Hindistan’ın da, o kadar Türk olduğu kabul edilmelidir. Çünkü Gazneliler, Delhi Sultanları ve Bâbürlüler gibi büyük devletler bölgede sekiz asır hüküm sürmüşlerdir. Türklerin, Hindistan’ın İslamlaşmasında ve Hint-İslam kültür ve medeniyetinin ortaya çıkmasında son derece baskın ve önemli rolleri olmuştur. Bu bölgede yaşayan büyük İslam âlimleri ve ortaya koydukları tüm eserler, Müslüman Türk devletlerinin aracılığıyla olmuştur. Ayrıca Hindistan’a giden seyyahların dikkatini çeken en önemli husus Hint-Türk mimarisidir. Urduca, Hint dillerindeki Türkçe kelimeler ve ayrıca yarımadadaki müstakil Müslüman devletlerin (Pakistan, Afganistan ve Bangladeş) mevcudiyeti, Türklerin bölgedeki tesir ve kalıcılığının göstergelerindendir.

Özet İngilizce :

Islam was spread in Indian subcontinent by means of Turks. The coming of Turks to Anatolia is in the same dated with the coming of Turks to India. Therefore Indian also is Turk as well as Anatolia until the end of Babers from the point of the empires. The permanent Muslim states in Indian subcontinent are The Ghaznavids and The Delhi Sultans and The Babers. The Turks have had an important and dominant role in revealing the Indian Islamic culture and civilization and also in Islamizing India. All Islamic scholars and their works in this region have been by means of Turkish dynasties. The most appealing case to the traveler to India is Turkish architecture. The appearance of Urdu language and the existence of Pakistan and Afghanistan and Bangladesh states in today’s world are indication of prevalence of Turks in this region.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :