Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hatay ili girişimcilik özelliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Mustafa Kemal Üniversitesi2
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, küçük işletmelerin ülkemiz ekonomisindeki önemli konumu gereği söz konusu işletmelerin girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Bu özellikleri belirlemek için, Hatay ilinde faaliyet göstermekte olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda kayıtlı işletmelerden faal olan 150 küçük işletme sahibi ile yüz yüze görüşülerek anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Hataylı esnafların girişimcilik eğilimlerini belirleyebilmek için, uygulanan anketten elde edilen verilerin öncelikle frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Daha sonra, girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik uygulanan 30 maddelik ölçek üzerinde faktör analizi yapılarak öne çıkan 11 faktör belirlenmiştir. Çalışmada Hatay ili esnaflarının; çoğunluğu erkek, orta yaşlarda, ailenin daha ziyade ortanca veya küçük çocukları oldukları, daha ziyade ilköğretim mezunu oldukları ve aylık ortalama gelir ve harcamalarının yaklaşık 1000 TL civarında olduğu tespit edilmiştir. Esnafın girişimcilik yetenek puan ortalaması ise 111 puan olarak hesaplanmıştır

Özet İngilizce :

The aim of this research is the evaluation of small business enterprises’ entrepreneurship features which are in an important position in our country’s economy. To determine these features, data were gathered by poll technique by talking face to face with the owners of 150 small business enterprises which are active and registered in Traders and Small Businessmen ‘Association in Hatay. To determine the entrepreneurship education of tradesmen who are from Hatay, firstly the frequencies and percentages of the data obtained from the poll were calculated. Afterwards, 11 factors were determined by making a factor analysis on a criterion which has 30 entries and which was applied to determine the entrepreneurship features. In the research, it has been determined that the majority of the tradesmen in Hatay are males, middle-aged, small or middle children of their families, graduated from primary schools, and their average monthly incomes and expenditures are about 1000 TL. The average point of entrepreneurship skill of the tradesmen has been calculated as 111 points.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :