Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hasan basri çantay’ın kur’an-i hakim ve meâli-i kerim’deki tercüme metodu

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerim’deki tercüme yöntemini tartışmayı amaçlamaktadır. Meal, Türkçe Kur’an tercümelerinin en önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Eserde harfi tercüme usulü kullanılmıştır. Bununla beraber Türkçe cümle yapısı esas alınmıştır. Tercümede çok sayıda parantez ve açıklayıcı dipnot bulunmaktadır. Şüphesiz ki bunlar, Kur’an mesajının daha iyi anlaşılmasında katkı sağlamaktadır. Fakat müellifin bazı ayetlerin mealinde çok sayıda parantez kullanması, eser hakkında bazı eleştirilerin ileri sürülmesine sebep olmaktadır. Eser belirli Kur’an tefsirlerinden istifade etmektedir. Bunlar da daha ziyade, Ehl-i Sünnet anlayışına sahip insanların yayıldığı çevrelerde kullanılan kaynaklardır. Mütercimin eserinde Türk dilini başarılı bir şekilde kullandığı görülmektedir. Fakat eserde geçen bazı kelimeler günümüz Türkçesinde kullanılmamaktadır. Buna ilave olarak diğer bazı Türkçe kelimeler de mana içeriği itibariyle değişmiştir. Bu sebeple eser, günümüzde yapılacak yeni baskılarında Türkçe açısından gözden geçirilerek yayınlanmalıdı

Özet İngilizce :

This article aims to discuss translation method of the Kur’an-ı Ha-kîm ve Meâli Kerîm that was written by Hasan Basri Çantay. The work is one of the most important translations of the Qur’an into Turkish. It uses literal translation method. However, it considers Turkish syntax. There are a lot of parentheses and explaining notes in it. There is no doubt that these contribute to well understanding of the Qur’anic Message. But it should be expressed that author’s using too many parenthesis in translations of some verses causes criticisms about the work. The work references limited Qur’anic commentaries. These are especially circulated on the environments where people belonging to Ehli Sunnet spreads. It seems that translation is successful in using Turkish. But some words in the translation are not utilized in the Turkish which is used at present. In addition, some other Turkish words have changed semantically. Therefore, the work must be revised in the new editions.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :