Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harîrî’nin “makâmât” adlı eserine sosyo-ekonomik yönden bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Asıl adı Muhammed Kâsım b. Alî b. Muhammed b. Osman el-Harîrî el-Basrî el-Haramî olan Harîrî, Arap edebiyatının en mümtaz simalarından birisidir. 446/1054-516/1122 yılları arasında Basra’da yaşamıştır. Harîrî devrin bütün ilimlerini tahsil etmiş, hepsinde de derin bilgi sahibi olmuştur. Fakat onun sadakatle sarıldığı ilim edebiyattı. Edebiyatın her kolunda parmak ısırtan bir kudret göstermiştir. Lügat ve nahiv ilimlerinde zamanın en büyük şöhreti olmuştur. Bunun yanında Harîrî’ye dünya çapında bir şöhret kazandıran eseri “Makâmât” tır. Bu çalışmanın amacı Harîrî’nin “Makâmât” adlı eserini sosyal ve ekonomik açıdan incelemek, analiz etmek ve bu analizler sonucu günümüzle ilgili karşılaştırmalar yapmaktır. Makâmeler dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, mimarî yapısı, insan ilişkileri ve daha birçok özelliği hakkında bilgi vermekte ve günümüze ışık tutmaktadır.

Özet İngilizce :

Harîrî whos real name is Muhammed Kasım b. Muhammad b. Osman al-Harîrî al-Basri al-Harami is one of the elite examples of the Arabic literature. He lived in Basra between the years 446/1054–516/1122. He studied all of the science kinds existed in his time and he managed to have deep knowledge about all of them. However, he mostly dedicated himself on literature. He showed awesome greatness in all sorts of literature. He had become the best author of dictionary and syntax. On the other hand, his work “Makâmât” gave him a global fame. The purpose of this essay is to examine Harîrî’s work “Makâmât” in a social an economic way, to analyze it and to compare and contrast today’s world with the solutions of the analyzed essays. These chapters in the “Makâmât” inform us about the social, cultural, economic, structural and many other features of its time. Other than that, the “Makâmât” shows the human relationships of that time and lightens present time.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :