Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanefi mezhebinde ebû hanîfe ile ebû yusuf ve muhammed arasındaki hukkkî görüş farklılıkları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
EKEV Akademi Dergisi1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün dünyada yaşayan dört Sünnî fıkıh mezhebinden biri olan Hanefî mezhebi, adının nispet edildiği Ebû Hanîfe ile onun öğrenci ve arkadaşları (ashâb-ı Ebî Hanîfe) tarafından kolektif olarak kurulmuş bir hukuk ekolüdür. Ebû Hanife’nin arkadaşları arasında, eserleri ve uygulamadaki etkinlikleri sebebiyle, bu mezhebin kurumsallaşma ve gelişmesine en büyük hizmetleri yapanlar ise, Ebû Yusuf ile Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’dir. Elinizdeki makalede Hanefî mezhebinin bu üç büyük imamının mezhep içerisindeki hiyerarşik dereceleri ve Ebû Hanîfe ile iki arkadaşı (imâmeyn, sâhibeyn) arasındaki temel hukuki görüş farklılıkları, örnekleriyle birlikte incelenmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Hanafi school whose name is attributed to Abû Hanîfa, today one of the four living fiqh secrets (mazhab), is a school established as collectively by Abû Hanîfa and his students and friends (ashâb-i Abî Hanîfa). Among Abû Hanîfa’s friends Abû Yusuf and Muhammad b. Hasan aş-Şaybânî made the biggest services with their works and their activities in carrying out in institunalization and advancement of this school. In this article, the hierarchic degrees of these three major imams of Hanafi school insight the mazhab and the legal differences of view between Abû Hanîfa and his friends are to be tried to examine with its examples.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :