Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gönen çayi deltasi’nin toprak özelliklerinin coğrafi açidan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya üzerindeki en etkin dış kuvvet olan akarsuların oluşturduğu birikim şekillerinden daha fazla dikkat çekeni deltalardır. Bu yer şekilleri akarsuların değişik zamanlarda getirmiş oldukları depozitler üzerinde oluşmalarından dolayı kısa mesafeler içerisinde çok farklı özellikler gösteren alüvyal topraklara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Gönen Çayı Deltası’ndaki alüvyal toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve sınıflandırmaktır. 1/25.000 ölçekli topografya haritası esas alınarak gerçekleştirilen çalışmanın haritalama aşamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından ArcGIS/ArcMap 10 paket programı kullanılmıştır. Deltanın üç farklı kesiminde toprak profilleri açılmış ve buradan alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmiştir. Sonuçta delta alanındaki alüvyal toprakların kireçli ve orta derecede suya doygun olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte deltanın kıyı kesimine doğru toprak yapısının asit bir karakter kazandığı tespit edilmiştir. Topraktaki fosfor oranının aynı değer gösterdiği deltada, potasyum oranının değiştiği belirlenmiştir. Toprak taksonomisine göre Entisol ordosunda yer alan toprakların bulunduğu Gönen Çayı Deltası’nda alt ordo olarak Aquent ve Fluvent, bütük grup olarak Fluvaquent ve Xerofluvent, alt grup olarak da Typic Fulvaquent ve Vertic Xerofluvent şeklindeki detay toprak sınıflarının varlığı anlaşılmıştır. Sonuçta deltanın jeomorfolojik özelliklerinin toprak özellikleri üzerinde baskın bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Notablier forms of accumulation formed by rivers, which the most effective external force on the world, are the deltas. These landforms, which formed on accumulated sediment depositions by rivers at different times, have alluvial soil that show large variety in characteristics at short distances. The aim of this paper was determine and classify to the physical and chemical properties of different soils formed on alluvial soil in the Gönen River Delta. Geographic Information Systems (GIS) software  ArcGIS/ArcMap  10  packages  software  was  used  on  mapping  stage  of the  work which  was  performed  based  on  scale  1:25.000  topographic  map.  Soil profiles  were  opened  on three different segments of the delta and physical and chemical properties of soil samples, taken from here, have been analyzed. After all, alluvial soils in the delta was determined to limy and moderately water saturated. However, towards the coastal part of the delta of the soil structure was identified to gained an acidic character. In the delta-soil, in which the same value as the ratio of phosphorus, the proportion of potassium changes has been determined. It has been revealed the existence of classes of detail soil shaped like that Aquent and Fluvent are sub-ordo; Fluvaquent ve Xerofluvent are whole group; Typic Fulvaquent and Vertic Xerofluvent are sub-groups in the Gönen River Delta, where the soil is located ordo-Entisol according to soil taxonomy. All in all, it has been observed to the geomorphological features of delta have a dominant influence on soil properties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :