Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gnostik antropoloji

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Işık ve karanlık arasında varsayılan katı bir düalizme dayalı olan Gnostisizm, insana ilişkin bir trikotomi kabul eder. Buna göre insan, üç farklı unsurdan, beden, ruh ve candan ya da maddi yön, ruhsan yön ve psişik yönden oluşan bir varlıktır. Gnostik antropolojiye göre beden ve can ya da psişik yön, maddi aleme ait olduklarından tamamıyla olumsuz nitelikler taşırlar. Buna karşılık, ruh ise ilahi aleme aittir ve dolayısıyla hayat ve ışık gibi olumlu nitelikler taşımaktadır. Beden ve can, maddi alemle beden içerisine düşmüş/atılmış bir ışık varlığı olan ruh için bir hapishane olarak tanımlanır. Ruhun kendisini bu hapishaneden kurtarması için beden ve cana karşı koyması gereklidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Gnosticism which is based on a strict dualism between light and darkness accepts a trikotonomy concerning the human being. Thus human is accepted as a being that consists of three different factors, namely body, spirit and soul, or hylic, pneuma and psyche. According to Gnostic anthropology body and soul have completely negative characteristics since they belong to the material world. Contrary to this, spirit belongs to the heavenly world and, therefore, has such positive characteristics as life and light. Body and soul, the psychic element in the body, are described as a prison for spirit that is a fallen light being in this material world and body. It is necessary for spirit to oppose the body and soul in order to set free himself from this prison.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :