Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 37 - 51 2015-03-29
AN EXAMINATION OF CONSUMERS’ PERCEPTUAL DIFFERENCES OF STORE NAMES IN TURKISH LANGUAGE AND FOREIGN LANGUAGES AND A PHONETICAL EXAMINATION OF CONNOTED METAPHORES
Yeliz BAS,Remzi ALTUNİSİK
22 261

Öz entrStore name is an important factor in retailing sector.  A number of factor including store display window and store atmosphere play significant role in the relationships of retailer with their customers. But store name is of significant importance in attracting customers to store. Espacially the connotation of a store name for customers plays an important role in the word-of-mouth communication and in attracting customers to a newly opened store or a store which has not been visited previously. The process of store name selection may be considered as a branding process. Brand name is perceived by customers as a collection of some connotations. The purpose of this study is to examine the differences in consumers’ perceptions of store names in the Turkish and foreign languages and to uncover customers perceptions via using metahors related to store names with domestic and foreign langues. Also we wanted to examine these metaphores by using a phonetical analysis. Findings indicate that there are some differences in consumers’ perceptions of store names with Turkish language and with foreign languages and some store names tend to associate with some metaphores more frequently. It is expected that the findings of this study will provide some directions to future studies on this topic.  In this study we have conducted a survey on 280 participants inhabiting in the state of Düzce, sampled with a convenience sampling methodology. Both quantitatvie and qualitative methods in the study and SPSS 16 was used in the data analysis.Bu araştırmada özellikle, yerli ve yabancı dillerde belirlenen mağaza isimlerinin çağrışımsal  farklılıkları  üzerinde  durulmaya  çalışılmakta,aynı  zamanda,  marka  isminde  bulunan  harflerin,  isim  uzunluklarının  ve  isim  anlamlarının  yarattığı  çağrışımlar  da  ortaya  koyulmaktadır.Bazı  perakende  mağazalar  sattıkları  ürün  markalarını  mağazaisimlerinde  kullanırken,bazıları  ise  farklı  isimler  tercih  etmektedirler.  Genelde,  ulusal  veya  global  markalar mağaza ismi seçerken ürünlerinin isimlerini tercih etmektedirler. Marka bilinirliği  olmayan  ürünlerin  satıldığı  mağazalarda  ise  mağaza  isimleri,  girişimcinin  kendi  tercihi  ile  seçilmektedir. Bu araştırmada, ürün markası olmayan mağaza markaları ele alınmaktadır.  Literatürde, mağaza ismi tercihleri, markalaşma süreci kapsamında değerlendirildiğinden,  bu  çalışmada,  öncelikle,  marka  isim  tercihlerinde  dikkat  edilmesi  gereken  unsurlar  ve  marka çağrışımları konularına değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2015
Bölüm Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mart 2015


Makalenin Yazarları
Yeliz BAS
Remzi ALTUNİSİK