Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimci web sayfalarının değerlendirilmesinde bulanık bilişsel haritalama yönteminin kullanımı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu1, Atatürk Üniversitesi, Müh. Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü2, Pamukkale Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, girişimcilere ait web sayfalarının faaliyette bulunduğu pazara ve faaliyet konusuna göre hangi içerikte olması gerektiği yönündeki bilgileri konu almaktadır. Bu bağlamda araştırmanın uygulamasında bulanık bilişsel haritalama yönteminden yararlanılmıştır. Bu metot, ölçülemeyen veya sübjektif konular için de kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında B2B pazarından yazılım ve donanım olmak üzere iki farklı sektörde bilişsel haritalar toplanmıştır. Metodolojiye uygun yapılan analizler sonucunda bu sektörlerdeki işletmelerin web sayfalarında hangi ölçütlere öncelik vermeleri gerektiği yönündeki bulgulara ulaşılmıştır. Girişimcilere web sayfalarını hazırlatırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bu araştırma sonuçlarının yol gösterici olması öngörülmektedir

Özet İngilizce :

This study includes the subjects about which the web pages belonging to entrepreneurs should have what kind of contents according to the market and activity subject they deal with. In this respect, fuzzy cognitive mapping method was used in the application of the study. The method can be used for the subjects who are immeasurable or subjective. In this direction, in the content of the study, cognitive maps in two different sectors as software and hardware from B2B market were collected. In the conclusions of analysis carried out suitable with methodology, some findings about which enterprises should give priority to which measurement in their web pages have been accessed. In this respect, while entrepreneurs are preparing web pages, the results of the study are assumed to be indicator about what they care for.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :