Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gender dıfferences in the perceptıons of the rhetorıc organızatıon of an academıc genre: a quantıtatıve study

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

The present paper attempts to extend the research carried out for a master degree through the application of a 5 point rating scale. The study investigates how variation in rhetorical strategies employed in introductory sections of master theses is put between genders in terms of their perceptions and, in this regard , it proceeds with a hypothesis that claims a significant difference between males and females involved in the field of ELT on the employment of rhetorical strategies in the modified version of Swales’ CARS model. The results show that there is statistically significant difference between genders in terms of the perceptions on the application of the rhetoric suggested in the model, which, hereby, promotes the hypothesis of the study.

Özet İngilizce :

Bu çalışma; daha önce yapılmış olan bir yüksek lisans tez çalışmasının, beşli likert ölçeği aracılığıyla farklı bir boyutunu ele almaktadır. Çalışma yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin söylem düzenlemesinde algı boyutunda cinsiyetler arası farklılıklardaki değişkenliğin ne yönde olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir ve bu bağlamda, araştırma, söylem stratejilerinin uygulanması noktasında İngiliz Dili ve Eğitimi alanı üzerine çalışan bay ve bayanlar arasında algı yönünden farkılıklar olduğu varsayımı üzerinden ilerlemektedir. Sonuçlar, Swales’ın düzenlenmiş versiyonundaki modelde sunulan söylem yapısının uygulanmasında cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, çalışmanın ortaya attığı varsayımı doğrulamaktadır. Bu noktada, sonuçlar genel olarak modelin düzenlenmiş versiyonundaki yapının uygulanmasında bay katılımcıların bayan katılımcılardan daha fazla önem atfettiğini göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :