Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişim ve din psikolojisi açısından ergenlik dönemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, ergenlik dönemi gelişim ve din psikolojisi olmak üzere iki bilim dalı açısından ele alınmıştır. Gelişim psikolojisi açısından söz konusu gelişim dönemi kısaca tanımlandıktan sonra ergenlerin ruhsal gelişim profili açıklanarak döneme özgü gelişim ödevleri ifade edilmiştir. Kısaca ergenlik dönemi, gelişim psikolojisi açısından ruhsal gelişim ile sınırlandırılmıştır. Makalenin ikinci bölümünde ise, din psikolojisi verilerine dayanılarak adı geçen dönemin öncelikle ahlâkî gelişimi daha sonra da dinî duygu ve düşünce gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu alt başlıkta dönemin tipik karakteristik eğilimi olan ergenlerin dinî şüphe ve tereddütlerinden bahsedilmiştir. Makalede son olarak, kısaca ergenlerin dinî tutum ve davranışlarının gelişim seyri ifade edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article deals with the adolescence period in terms of developmental and religious psychology. From the perspective of developmental psychology, firstly developmental period has been described and the particular developmental tasks belonging to that period have been explained with the help of adolescence psychic profile. According to developmental psychology, the adolescence period is limited with psychic development. In the second part of the article, first the moral development of this period, and then the religious affect and thought development have been examined based on the fundamental principles of the psychology of religion. Religious doubts and hesitations as this period’s characteristic tendencies were also mentioned. Lastly in the article, the general developmental progress of adolescents religious attitude and behavior have been evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :