Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gaznelilerin hindistan seferleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
796
DOI :
Özet Türkçe :

Gazneli Mahmud’un, selef ve halefleriyle birlikte Hindistan’a yaptığı seferler, ortaçağ İslam devletlerinin ve bunu örnek alan Müslüman Türk devletlerinin geleneğidir. Bu gelenek fetih, cihad veya i’lâ-yı kelimetullâh adlarını almaktadır. Diğer yandan bu tür faaliyetler, sadece Müslümanlara mahsus da değildir; gayr-i müslim tüm ortaçağ devletlerinde de görülmektedir. Gazneliler ve bilhassa Sultan Mahmud, Hindistan’a yaptıkları bu seferlerle tanınmış hatta özdeşleşmiştir. Bu seferler sadece Hindular üzerine değil, bölgede faaliyet sürdüren Müslüman vali ve hükümdar üzerine de yapılmıştır. Askerî görünümlü bu faaliyetler, bir yandan İslamiyet’in bölgeye yerleşmesini sağlarken, diğer yandan da Türklere yeni yurtlar açılmasını da sağlamıştır. Bunu Gaznelileri örnek alarak faaliyetlerini Hindistan’da sürdüren sonraki Türk devletlerinde görüyoruz. Bunun temel sebebi de, Gaznelilerin yürüttüğü askerî, siyasî, dinî ve kültürel faaliyetlerin sonuçlarını daha sonra vermesidir.

Özet İngilizce :

The expeditions of Mahmud of Ghaznavid, his successors and predecessor to India are a tradition of medieval Islamic states. This tradition is named conquest, jihad (holy war), i’layı kelimetullah. On the other hand, these kinds of activities aren’t only peculiar to Muslims, but also to all medieval states. The Ghaznavids and specially Prince Mahmud are known with the expeditions to India. These expeditions attack not only Hindus but also Muslim governor and local Muslim princes. This military expedition both has placed Islam in India and has assured new homelands for the Turkish. We have seen this result in other Muslim-Indian dynasties later. The main reason of this case is also military, political, religional and cultural activities of Ghaznavids whose results have been seen later.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :