Cilt: 1 - Sayı : 1
Türkiye’de Sosyal Bilimler Ve Üniversitelerin Açmazları: Pazarlama Odaklılık Bir Çözüm Olabilir mi?
Ömer TORLAK

14 6

Öz Sosyal bilimler toplumla ve sosyal olaylarla yakın ilişkiyi gerektirir. Sosyal bilimcilerin de bu anlamda sosyal olması zorunludur. Sosyal bilimcilerin sosyal olmaları; onların toplumla ilişkilerini geliştirmeleri ve toplumsal konuları analiz ederek sosyal sorunlara çözüm getirecek yaklaşım sergilemeleri ile mümkündür. Üniversite yönetimlerine düşen ise, sosyal bilimlerin önünü açmak ve sosyal bilimcilerin bu anlamda sosyalleşmelerinin önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır. Aslında bu husus, üniversitelerin olmazsa olmazlarından olan, özgür düşünme, serbest çalışma ve sonuçların toplumla paylaşılması ilkelerinin de bir gereğidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal bilimler ile üniversitelerin bu bağlamda açmazlarını ortaya koymak ve bir çözüm önerisi olarak pazarlama odaklılığın ne anlama geldiğini tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilimler, sosyal bilimlerin açmazları, pazarlama odaklılık
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

İ. (2000), “Sosyal Bilimler: Yasa Koyucu Tasarımdan Yorumcu tasarıma”, Bilgi, 2(3), 81-96.

Hollnger, R. (2005), Postmodernizm ve Sosyal Bilimler – Tematik Bir Yaklaşım, Çev. A. Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Jansink, F., K. Kwakman ve J. Streumer (2005), “The Knowledge-Productive Corporate University”, Journal of European Industrial Training, 29(1), 40-57.

McKENNA, R. J. ve M. Brueckner (2003), “Yönetim Eğitiminde İşbirliğinin Önündeki Güçlükler”, Eğitimin Geleceği – Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması, Ed. O. N. Babüroğlu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 287-300.

Özipek, B. B. (2004), “Akademik Özgürlük”, Nasıl Bir Üniversite?, Ed. C. C. Aktan, İstanbul: Değişim Yayınları, 23-48.

Weenen, H. Van (2000), “Towards A Vision of A Sustainable University”, International Journal of Sustainability in Higher Education, 1(1), 20-34.

Yıldırım, E. (2000), “İktidar, Üniversite ve Aydınlar”, Bilgi, 1(2), 1- 11.

Yıldırım, E. ve M. Duman (2004), “Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği”, Nasıl Bir Üniversite? , Ed. C. C. Aktan, İstanbul: Değişim Yayınları, 75-86.

Ömer TORLAK