Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi öğrencilerinin

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı 1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

İngilizcenin dünya dili olması sebebiyle bu dilin öğretimine eğitimin her basamağında büyük önem verilmektedir. Ancak öğretim ortamlarında bilişsel faktörlerin çoğunlukla duyuşsal faktörlerden daha çok önemsenmesi, öğrencilerin olumsuz tutumlar geliştirmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise amaçlanan hedeflere güçlükle ulaşılabilmektedir. Bu düşünceden hareketle, be çalışma için bir ölçek seçilmiş ve seçilen ölçek Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinde okuyan toplam 200 öğrenciye uygulanmış ve İngilizce derslerine yönelik duyuşsal tutumları ölçülmüştür. Tutumların ölçümünde cinsiyet, okunan bölüm, mezun olunan lise türü, öğrencilerin okudukları bölümden memnun olup olmadıkları ve öğrenim türleri (I. Öğretim / II. Öğretim) ölçeğin değişkenleri olarak alınmıştır. Ölçekte ayrıca 5 alt boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar, katılımcıların dil öğretmenleri ile ilgili görüşlerini, kendine güven ve İngilizce derslerine olan ilgi durumlarını ve bu aldıkları derslerin kendilerine faydası konularını içermektedir. Elde edilen veriler ışığında, bu öğrencilerin İngilizce derslerine olan tutumları ortaya koyulmuş ve bu tutumları olası sebepleri çalışmanın sonunda tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

It is a fact that English is the world language. Because of this, great importance is given to the teaching of it in every stage of education. However, because cognitive factors in teaching environments overweigh the affective and personal factors in teaching situations, desired outcomes can hardly be attained despite lots of efforts, as students develop negative attitudes towards language learning. Evolving from this perspective, a scale has been chosen and administered to some students studying in science, social studies, primary School Mathematics and Turkish language departments of Gazi Educational Faculty. Using the scale, the affective attitudes of these students towards English classes were examined in terms of some variables. The mentioned variables are gender, fields of study, types of the graduated high school of the participants, their satisfaction with the departments, and types of their education. In the study, there are also some lower dimensions which involve the participants' views of their teachers, their state of self confidence, and interests, and the usefulness of the knowledge they get in their classes. By the analysis of the gathered data, differences among the affective attitudes of learners towards English classes have been discovered and the sources of those differences are discussed in the conclusion of the study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :