Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programina ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ülkemizde eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte yapılandırılan fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla yürütülen çalışma, nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel analizdir. Çalışma grubunu dokuz fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Programa ilişkin değişiklikler doğrultusunda araştırmacılar tarafından açık uçlu soru formları hazırlanmış ve öğretmenlere ulaştırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu bağlamda, açık uçlu soru formlarından ve görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin, program geliştirmenin unsurları gözetilerek programa ilişkin, hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri açısından olumlu buldukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine science and technology teachers’ opinions relation to sciences lesson curriculum which is structured with changing as well as education system. The study which is carried out with this aim designed descriptive analysis appropriate to qualitative research paradigm. Nine science and technology teachers are composed the study group. Open-ended questions form was prepared by researcher and communicated to teachers. Besides, semi-structured interviews were done with teachers. In this context, data which is achieved from open-ended questions form and interviews were analyzed content  analysis  technique. At  the  end  of  this  study,  science  and  technology  teachers’ opinions determined positive about renewed sciences lesson curriculum from the point of goals and objectives, content, process, assessment and evaluation extents that take into consideration components of curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :