Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fatiha suresi ve kıraati

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Namaz, İslam’ın önemli prensiplerinden biridir. Onun vazgeçilmez rükünlerinden biri de kıraattir. Kıraat de Hz. Peygamberin ifadeleri ile Fatiha suresi okunarak yerine getirilebileceği ifade edilmiştir. Hz. Peygamber Fatiha suresini okuyarak namaz kıldırmış, sahabe de bu uygulamayı devam ettirmiştir. Hz. Peygamber döneminde başlayan bu hassasiyet, mezhep imamları döneminde son şeklini almıştır. Bunun sonucu olarak Fatiha suresinin namazlarda okunması, mezheplere göre farz veya vacip şeklinde belirlenmiştir. Kıraatin kabul edilebilmesi, tabii olarak onun doğru ve yanlışsız okunması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Fatiha suresinin doğru okunması ile ilgili kıraat imamlarının esaslarını belirlediği, mezhep imamlarının delillendirdiği hükümlere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Salath (prayer) is one of the important principles of Islam. One of the indispensable principles of salath is Qira’at (recitation). It is declared by the prophet Muhammad that the qira’at can be performed by reciting Soorah al-Fatehah from the Qur’an. Prophet Muhammad himself performed salath by reciting Soorah al-Fatehah and the first followers of the prophet (ashab) keep this procedure. The sensitiveness began in the era of prophet about this procedure took its last form at time of sect leaders (imam). At last, reciting al-Fatehah in performing salath is determined as fard or wadjib. Approval of the reciting al-Fatehah, naturally give rises the importance of necessity of reciting authentically and legitimately. The basic rules about of reciting authentically and legitimately were determined by recitation leader scholars and evidences of those rules were given by sect leaders. In this study, the rules of reciting authentically and legitimately Soorah al-Fatehah are stated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :