Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Esbâb-i nüzûl rivayetleri arasında görülen çelişkiler ve geliştirilen çözüm yollarının tahlili

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'ân'ın anlaşılmasında nüzûl ortamının bilinmesi tartışılmaz öneme sahiptir. Bu ortama ışık tutan en önemli etkenlerden olan sebeb-i nüzûl rivayetleri genel olarak sahih ve sahih olmayan şekilde iki gruba ayrılır. Hadisçilerin kriterlerine göre sahih kabul edilen rivayetlerde zaman, mekân ve karakter bakımından birbirine aykırı bilgilere rastlamak mümkündür. Bu problem esasında hadis ilminin konusu olmakla birlikte Kur'ân'ın anlaşılması bağlamında ulûmu'l-Kur'ân âlimlerinin de ilgi alanına girmektedir. Bu makalede esbâb-ı nüzûl rivayetleri arasında görülen çelişkiler karşısında ulûmu'l- Kur'ân âlimlerinin geliştirdikleri kabul-red, tercih, cem' ve mükerrer nüzûl yöntemleri ele alınıp incelenmektedir. Bu yöntemler örnekleri ile birlikte anlatıldıktan sonra her birinin geçerliliği değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Knowledge of the revelation environment is of unquestionable importance in understanding the Qur'an. One of the most important elements to shed light on this environment is the 'reason for revelation' traditions, which are commonly divided into two groups: authentic and not. It is possible to come across contradicting information concerning time, place and character between different traditions, all of which are considered authentic according to the criteria as used by the hadith scholars. This problem, although fundamentally the subject of hadith, in the context of understanding the Qur'an, becomes relevant for the ulumu'l-Qur'an scholars. This article explores the various methods which the ulumu'l-Qur'an scholars facing this problem, developed. Namely, 'accept-reject', 'select', 'combine' and 'repeated revelation'. Each method will be presented and supported with examples, after which their validity will be evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :