Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eş-şâfiye ile esâsu’s-sarf’ın karşılaştırmalı analizleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Arapça sarfı anadil olarak öğreten İbn Hâcib’in eş-Şâfiye’siyle yine Arapça sarfı yabancı dil olarak öğreten Molla Fenarî’nin Esâsu’s-Sarf’ının karşılaştırılmalı olarak incelenmesini hedefliyor. Her iki yazarı, eserlerini, yaşadıkları dönemi kısaca anlatıyor. Her iki kitabın yöntem ve içeriklerinin yazılış maksatlarına uygun olup olmadığını araştırıyor. Klâsik eğitimde karşılaştırmalı yabancı dil öğretimi uygulamalarının özelliklerini belirlemeye çalışıyor. Klâsik dil öğretim, yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin çağdaş öğrenime katkılarına işaret ediyor. Yabancı dil öğreniminde karşılaştırmanın giderek artan önemine vurgu yapıyor.

Özet İngilizce :

This article aims at contrastive analysis a morphology scholar Ibn Hâcib and his book aş-Shefiya that teaching Arabic as a native language the science of morphology and other a morphology scholar Molla Fenarî and his book Asâsu’s-Sarf that teaching Arabic as a foreign language the science of morphology. It summarizes the background period of life and written work at each one writers. It studies to determine a characteristic of foreign language learning for contrastive analysis on practical in the classical education system to be suitable or so. It indicates the contributions of classical language education approaches, methods and technique to the contemporary education. It emphasizes the importance gradually on the increase in learning foreign language contrastive analysis.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :