Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Es-savâiku’l-mürsele adlı eseri çerçevesinde ibn kayyim’in râzî’ye yönelttiği yorumla ilgili tenkitler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İlahiyat Araştırmaları Derneği (İLADER1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Hicrî VIII. asırda selef âlimlerinden İbn Kayyim el-Cevziyye, es-Savâiku’l-Mürsele ale’l-Cehmiyye ve’l-Muattıla adındaki eserinde değişik akîdevî fırkaları ve onların nasslara yaklaşım yöntemlerini tenkît etmiştir. Bu makâlede, eserde tenkît edilen kimselerin, Cehmiyye ve Muattıla’dan çok onlarla özdeşleştirilen başka kimseler olduğu gösterilmeye çalışılıyor, bir bakıma eserin arka plânı ortaya konuluyor ve asıl hedef alınan kimselerin Eş’arî kelâmcıları ve özellikle de büyük Kur’an yorumcusu Râzî olduğu tespît ediliyor.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At the eighth century (hijra), in his work named es-Savâiku’l-Mursala ale’l-Cehmiyye ve’l-Muattıla Ibn Kayyim al-Cevziyya, one of the predecessors of muslim scholars, criticized the different schools of faith and their methods of approaching to the nass. In this article, it is triying to point out that the persons who were criticized in his work are not from Cahmiyye and Muattıla but others who were identified with them and here as it were put forth the background of the work, then it is determined that the real aimed persons were the Eş’arî theologs and especially Razî, the leader interpreter of Kur’an.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :