Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurumlu ismail sâib sencer ve ilim dünyasına katkıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

İsmail Sâib Sencer, 31 Ocak 1873’te Erzurum’da doğdu. Babası Erzurumlu Hacı Kurbanzade Binbaşı Mehmed Şevki Bey’dir. İlim tahsili için küçük yaşlarında İstanbul’a götürüldü. Dini ilimleri tahsil ettikten sonra, pozitif bilimlerle meşgul oldu. Eczacılık, hukuk ve tıp tahsili yaptı. Dârulfünun (Üniversite)’da Arap Dili ve Edebiyatı dersleri verdi ve müderrislik (profesörlük) unvanını aldı. 1916’da Bayezid Devlet Kütüphanesi müdürlüğüne atandı. Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca dillerin çok iyi derecede bilmektedir. Hayatı boyunca Türk-İslam kültürünü tanıtmak için gayret sarf etmiş, İlahiyat, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Matematik, Tıp gibi ilim dallarında yazılan eserlerde katkısı olmuştur. Yerli ve yabancı bilim adamlarının danıştığı bir merkez olmuştur. Mehmet Ali Ayni, Şerafeddin, Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge, M. Fuat Köprülü, Osman Rescher vb. birçok bilim adamı eserlerinde onun katkılarından bahsetmiştir. 22 Mart 1940’da İstanbul’da vefat etmiş ve Merkez Efendi Camiinin Kabristanına defnedilmiştir.

Özet İngilizce :

İsmail Sâib Sencer was born in Erzurum on 31 January 1873. His father is from Erzurum and his name is Haci Kurbanzade Field Officer Mehmed Şevki. He moved away from Erzurum to İstanbul for studing education in childhood. After he studied theology, he studied positive sciences as pharmaceutics, law and medicine. He taught Arabic language and literature in Dârulfunun (University). He was appointed to professorship in University. In 1916, he was appointed as the administrator of the Bayezid State Library. He had a good knowledge of Arabic, Persian, French language and German. Throughout his life, he strove to introduce Turkish-İslamic culture to people. He contributed to the studies, on theology, literature, philosophy, history, mathematics, medicine and so on. Some of the people who were helped by İsmail Sâib Sencer are Mahmud Ali Ayni, Şerafeddin, Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge, M. Fuat Koprulu, Osman Reşer. He died in İstanbul in 1940. He is buried in the graveyard of Merkez Efendi Mosque.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :