Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurum ilinde otogaz talebine etki eden faktörlerin analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Erzurum il merkezindeki hususi otomobil sahiplerinin otomobillerinde yakıt olarak otogazı tercih etmelerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Önce yapılan ki-kare analizleriyle modele girecek bağımsız değişkenler tespit edilmiştir. En yüksek olabilirlik yaklaşımına göre kurulan ilk lojit model, istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen bazı bağımsız değişkenlerin anlamsız olduğu gözlenmiştir. İlk modeldeki anlamsız değişkenler çıkarıldığında Erzurum’daki otogaz talebinin belirlenmesinde etkili olan faktörler; otomobil sahibinin aylık hanehalkı geliri, otomobil sahibinin gelir artışı beklentisi, otomobilin ikinci elde daha değerli olacağı beklentisi, otomobilin yaşı, otomobilin motor türü ve mevcut yakıt türünün kaç yıldır kullanıldığıdır.

Özet İngilizce :

In this paper, the factors determining the autogas demand in Erzurum has been analyzed by using a logit model. First of all, it has been determined the independent variables correlated with the autogas demand in Erzurum using chi-square tests. The first model estimated by Maximum Likelihood is statistically significant. But some of the independent variables in the model aren’t significant. Subtracting the most insignificant variables, the second model has been established. The significant independent variables in the model are the automobile owner’s monthly household income, the automobile owner’s revenue expectation, the secondhand automobile value, the age of automobile, the engine type of automobile, and how many years has gasoline or autogas been used.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :