Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Epistem ve dil: michel foucault’da tarih ve eklemlenme

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Foucault, ifadeleri, kelimeleri, metinleri ve eserleri her çağın kendine özgü bilgi ve dil düzenini açısından çözümler. Bilgi ve dilin oluşumu ve değişimini köken ve süreklilik görüşünü reddederek ele alır. Özne anlayışına meydan okuması, eser ve yazarın anonim bütünlükler tarafından oluşturulan, dağıtılan ve yayılan konumlar olduğunu işlemesi Foucault’nun çalışmalarındaki sabit temalardır. Foucault, dilin belirli bir düzeninin nasıl oluştuğunu ve değiştiğini arkeolojik ve arşivsel bir yaklaşımla inceler ve insan ve toplum bilimlerinde baskın olan süreklilik, köken ve özne kavrayışlarını reddederek bilgi ve dilin keyfi ve tarihsel boyutunu açığa çıkarır. Bu makalede, Foucault’nun eser ve özneyi olduğu kadar dil ve bilgiyi iktidarın işlevleri olarak çözümlediği ve bu anlamda dilsel ve metinsel olana öncelik veren yapısalcı ve post-yapısalcı görüşlerden farklılaştığı vurgulanmaktadır.

Özet İngilizce :

Foucault analyses statements, words, texts and works with regard to the distinctive order of knowledge and language of each age. He considers the formation and transformation of knowledge and language through rejecting the view of root and continuity. His challenging the conception of subject, his treating work and author as positions constituted, distributed and proliferated by anonymous unities are constant themes in Foucault’s studies. Foucault investigates how a certain order of language is formed and changed through an archaeological and archival perspective and through rejecting the conceptions of continuity, root and subject he reveals the arbitrary and historical dimension of knowledge and language. In this article, it is emphasized that Foucault’s analyses of knowledge and language as well as work and subject, as functions of power make him differentiated from the post-structuralist views that give priority to what is considered as linguistic and textual.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :