Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim seviyesinin ve eğitim görülen alanda çalışıyor olmanın iş tatmini üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, çalışanların eğitim seviyeleri ve eğitim alınan alanda çalışmanın iş tatmini üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişki de iki hipotezle bağlantılı olarak test edilmiştir. i) Eğer işyeri koşulları kötü ise, eğitim seviyesi iş tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. ii) İş görenin eğitim alanına uygun bir işte çalışması iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışma orman endüstrisinde çalışan toplam 514 kişi üzerinde uygulanmış ve 308 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak eğer işyeri koşulları kötü ise, eğitim seviyesi ve iş tatmini arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İkinci hipoteze göre ise, iş tatmini ve kendi eğitim gördüğü alanda çalışma arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, Türkiye’de mesleki eğitimin desteklenmesi ve yöneticilerin de işletmelerinin uğraş alanlarına ilgi duyan yada eğitimini alan bireyleri çalıştırmayı tercih etmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de bir çok sektörde işyeri koşullarının istenilen düzeyde olmadığı bilinmektedir, oysa buradan çıkan sonuçlara göre, yönetim işyeri koşullarının geliştirilmesine iş görenlerin eğitim seviyelerine paralel olarak önem vermelidir.

Özet İngilizce :

The objective of this paper is to analyze the effects of education level and employment in one’s own field of education on job satisfaction. The relationships between these variables were tested in connection with two hypotheses: i) Education level adversely affects job satisfaction if working conditions are inferior, and ii) Employment in one’s own field of education positively affects job satisfaction. The study was conducted on 514 workers working in forest industries. 308 questionnaires were evaluated. In conclusion, a significant negative relation was found between job satisfaction and education level when working conditions are poor. As for the second hypothesis, a positive relation was found between job satisfaction and working in one’s own field of education. The results suggest that vocational education in Turkey should be supported, and managers should employ workers who are trained for and interested in the area of activity of their businesses. At the same time, it is known that working conditions are not favorable in many sectors in Turkey. Yet, as the study suggests, management should find ways to develop working conditions in parallel to education level of their staff.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :