Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim kurumlarında sosyal sermayenin iş tatmini üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi1, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 21280-Diyarbakır2, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 56100-Siirt<
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sosyal sermayenin, iş tatmini üzerindeki etkisi ve iş tatminini açıklama düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programına bağlı olarak Diyarbakır ilinde öğrenim gören 120 öğretmen ve okul yöneticisi ile Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir ilçelerinde görev yapan 102okul müdürü olmak üzere toplam 222 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yapılmasında ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, Sosyal Sermaye ve Minnesota İş Doyum ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri ve yapısal eşitlik modeli için, SPSS 21.0 ve AMOS 16.0 paket programları kullanılmıştır. Oluşturulan modelin uyum iyiliği indeksleri, RMSEA=.080; SRMR=.083; CMIN\\DF=2,533; GFI=.924; CFI=.933; AGFI=.834; NFI=.903; Chi squared=2492,001; df=984 ve p=.000’dır. Bu sonuç, modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir ve istenilen düzeyde olduğunu göstermektedir. Çalışmanın en önemli bulgusu, sosyal sermayenin, iş tatminin önemli yordayıcısı olduğu sonucudur.

Özet İngilizce :

In this study, the impact of social capital on job satisfaction, and explaining level of social capital to job satisfaction have been tested. The participant group in the study consists of 222 persons.120 of them are currently enrolled in post graduate program in Zirve University Institute of Social Sciences in Diyarbakir province, and 102 of them are school principals who are working in Yenişehir and Sur districts of Diyarbakir province. The correlational survey model was utilized as research methodology. The Social Capital Scale and Minnesota job satisfaction scale were the instruments used in this study. For conducting the confirmatory factor analyses of scales and the structural equation modeling, SPSS 21.0 and AMOS 17.0 software were used. The goodness fit index of the model was obtained as follows, RMSEA=.080; SRMR=.083; CMIN\\DF=2,533; GFI=.924; CFI=.933; AGFI=.834; NFI=.903; Chi squared=2492,001; df=984 and p=.000. According to these results, the model fit index is at an acceptable and desired level. The most significant finding of this study is that social capital is an important predictor of job satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :